Materiale Promoționale Personalizate
Calendare
Cu imagini personale
Categorii de produse
Cărți de vizită
Tricouri
personalizabil cu imagini personale
Toate produsele

Web site-ul CreativeStudio.ro este operat și administrat de Ebits, Societate cu Răspundere Limitată. Adresa poștală a firmei este Tg.Mureș str.Budai Nagy Antal nr.7 jud.Mureș Tel: 0723 927077

CONDIȚII DE UTILIZARE
Folosirea, incluzând vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul www.creativestudio.ro, implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.
SC Ebits SRL și partenerii săi furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, care este întreținut și administrat de societatea Ebits SRL, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții. Societatea Ebits SRL își asumă dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum și orice modificări site-ului www.creativestudio.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.
Site-ul www.creativestudio.ro este găzduit de serverele societații MediaFamily SRL. Societatea Ebits nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.
Ebits SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.creativestudio.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

COMUNICĂRI ELECTRONICE
Prin accesarea site-ului www. creativestudio.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate societății Ebits SRL, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Ebits SRL în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
Întregul conținut al site-ului www.creativesturdio.ro, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea SC Ebits SRL și/sau a partenerilor săi și/sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societății Ebits și este protejată de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a CreativeStudio a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea Ebits SRL sau a furnizorilor săi de programe și sunt protejate de Legea drepturilor de autor.
 
ACCESUL LA SITE
Societatea Ebits garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății Ebits SRL, fără acordul scris al acesteia.

DATELE PERSONALE
Pe site-ul www.creativestudio.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Societatea Ebits SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Ebits SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din contul de înregistrare, precum și datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoții, etc.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

COMENTARII, COMUNICĂRI ȘI ALTE DATE/INFORMAȚII
Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora: nu este ilegal, obscen, amenințător, defaimator, nu tulbura în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.
Ebits SRL are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Societatea Ebits SRL nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.
În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societații Ebits SRL și partenerilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societații Ebits SRL și partenerilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Ebits SRL nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.creativestudio.ro.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR
Ebits SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Ebits SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul și nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de www.creativestudio.ro nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea Ebits SRL nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

RESPONSABILITĂȚI PRIVIND PRODUSELE
Ebits SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.
Ebits SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site, produse pentru care Ebits SRL nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită. Ebits SRL nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziționate nu corespund scopului pentru care au fost achiziționate.
De asemenea, Ebits SRL nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcționarea site-ului, informațiile, conținutul, materialele sau produsele de pe site.
Produsele (atunci când este cazul) sunt însoțite de certificate de garanție ale producătorilor. Societatea Ebits SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau lipsuri în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamație va fi adusă la cunoștința Ebits SRL în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluționare.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII
Site-ul www.creativestudio.ro și materialele aferente sunt oferite "așa cum sunt" și "atât cât sunt disponibile".
Societatea Ebits SRL nu va fi făcută responsabilă și nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcționarea/funcționalitatea site-ului, informațiile sau conținutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.
Ebits SRL nu oferă nici un fel de garanție pentru produsele comercializate pe site. Ebits SRL nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

DREPT APLICABIL. LITIGII
Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condițiile și Termenii de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și societatea Ebits SRL și partenerii săi. În cazul unor eventuale conflicte între Ebits SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanțî, în conformitate cu legile române în vigoare.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
Ebits SRL nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediției, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii platiți pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de Ebits SRL, dar nu și alte despăgubiri.
Valoarea maximă a obligațiilor societații Ebits SRL față de orice client în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de Ebits SRL de la respectivul client. După expedierea produselor, societății Ebits SRL nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, însă produsele pot fi înlocuite dacă reclamația este întemeiată.
Ebits SRL nu răspunde de eventualele defecțiuni/deficiențe ale produselor cumpărate prin comanda pe site, întreaga responsabilitate a acestor defecțiuni, precum și repararea lor, căzând în sarcina importatorului/producatorului/furnizorului și service-ului autorizat de acesta. Produsele, atunci când este cazul, vor fi însoțite de certificatul de garanție original emis pentru produs.
Ebits SRL și furnizorii săi nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare pe site în ceea ce privește prețurile sau alte date/detalii legate de produse, direct sau indirect.
În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, societatea Ebits SRL își aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

POLITICA DE PREȚURI. TRANSPORTUL PRODUSELOR
Prețurile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte.
Societatea Ebits SRL va putea desfașura orice campanie promoțională referitor la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către Ebits SRL.

DISPOZIȚII FINALE
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.


© 2005 Ebits SRL
Toate drepturile rezervate
trimite e-mail
Termeni și condiții